Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace

Adresa:

Brojova 13, 32600 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Bc. Pavel Kocián

Kontakty:

Tel.: 378 028 530
E-mail: kocianpa@zs20.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.20zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola JIStoty - Jazyk, Informatika, Sport

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

540

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 21

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

AJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • tělesná výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ano

kopaná, volejbal

Další zaměření - výchovy:

Ano

specializovaná výtvarná výchova

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 

 • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky

Kroužky sportovní:

Ano

 • aerobik
 • Narama - bojová umění box
 • kickbox
 • fotbal
 • volejbal
 • rugby
 • hokejbal
 • sportovní gymnastika
 • sportovní aktivity
 • basketbal
 • šachy

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • specializovaná výtvarná výchova
 • keramičtí tvořílci

Kroužky ostatní:

Ano

 • dopravní kroužek
 • dramatika pro děti

Školní družina:

Ano

kapacita: 160 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.40 h
 • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru