Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organilzace

Adresa:

Malická 1, 301 00 Plzeň, odloučená pracoviště: Zručská cesta 4, Plzeň a Křížkova 2, Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Mgr. Bc. Lenka Korpová

Kontakty:

telefon: 378 028 511
e-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs17.plzen.eu

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Objevuj nepoznané a hledej sám sebe

Kapacita MŠ podle školského rejstříku:

95

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Tvořivá škola pro každého

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

430

Průměrný počet žáků na třídu:

21

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 20

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

Anglická konverzace

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • anglický jazyk
 • informatika

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 Ve školním roce 2020/21 pouze ve školní družině.

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Anglické hrátky
 • Badatelský

Kroužky sportovní:

Ano

 • Sportovní hry
 • Zumba

 

Kroužky hudební:

Ano

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarný kr.
 • Keramika

Kroužky ostatní:

Ano

 • Deskové hry
 • Šikovné ruce

Školní družina:

Ano

kapacita: 150 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.40 h
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru