Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace

Adresa:

Americká třída 30, 301 38 Plzeň, odloučená pracoviště: ZŠ Plzeň-Radčice, V Radčicích 20; MŠ Plzeň-Radčice, Stromková 29; MŠ Plzeň-Malesice, Ke Kostelu 3

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Eva Peisarová

Kontakty:

Telefon: 378 028 420-3
E-mail:   skola@zs16.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.duhovaskola.cz

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Duhová školka

Kapacita MŠ podle školského rejstříku:

75

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Duhová škola

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

552

Průměrný počet žáků na třídu:

19

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 16

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Bezbariérovost zajištěna pomocí schodolezu v hlavní budově na Americké třídě 30.

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Čtenářský klub

 

Kroužky sportovní:

Ano

 • Sportovní hry
 • Hodina pohybu navíc

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Keramika (ZŠ Radčice)

Kroužky ostatní:

Ano

 • Klub zábavné logiky a deskových her   
 • Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
 • Doučování

Školní družina:

Ano

kapacita: 130 míst

provozní doba:

ŠD Americká 

 • 06.00 h  – 7.40 h
 • 11.40 - 16.30 h

 

ŠD Radčice 

 • 06.30 h – 7.40 h
 • 11.40 - 16.50 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru