Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace

Adresa:

Terezie Brzkové 33 – 35, 318 00 Plzeň. Odloučené pracoviště Křimice, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň – Křimice

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Soňa Pavelková

Kontakty:

Tel: 378 027 350
E-mail: pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs15plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola plná života

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

1080

Průměrný počet žáků na třídu:

23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

5 / 19

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

  • hudební modul
  • výtvarný modul
  • přírodovědný modul

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ano

HV, VV

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ano

přírodovědné zaměření na 2. st.

Kroužky:

široká nabídka více než 40 zájmových kroužků

Kroužky vzdělávací:

Ano

Kroužky sportovní:

Ano

Kroužky hudební:

Ano

Kroužky výtvarné:

Ano

Kroužky ostatní:

Ano

Školní družina:

Ano

kapacita: 480 míst

provozní doba:

  • 6.00 - 7.40 h
  • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru