Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Adresa:

Zábělská 25, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Helena Lišková

Kontakty:

Tel: 37 802 7300       
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.14zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Kapacita ZŠ / počet dětí:

650 / 592

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

592 / 25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 29

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

NJ, AJ, RJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova
 • Matematika (fyzika, chemie)
 • Pc

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

tělesná výchova – 1. i 2. stupeň, podpora všestranné fyzické zdatnosti a sportovního talentu

Další zaměření - výchovy:

Ano

Od školního roku 2016/17 pracovní činnosti již od 1. ročníku

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

NJ, RJ

Další zaměření - jiné:

Ano

matematicko - přírodovědné zaměření od 6. ročníku

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky – 1. stupeň
 • Základy na PC – 1. třída

Kroužky sportovní:

Ano

 • tenis – 5 kroužků
 • florbal – 3 kroužky
 • rope skiping
 • fotbal - 2 kroužky

Kroužky hudební:

Ano

 • sborový zpěv - 2 kroužky

Kroužky výtvarné:

Ano

 • 2 keramické kroužky
 • literárně dramatický

Kroužky ostatní:

Ano

 • Jazykové hrátky
 • Mladý technik

Školní družina:

Ano

kapacita: 270 míst

provozní doba:

6.00 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru