Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Adresa:

Zábělská 25, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Helena Lišková

Kontakty:

Tel: 37 802 7300       
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.14zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

650

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3/ 25

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

NJ, AJ, RJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova
 • Matematika (fyzika, chemie, výpočetní technika)
 • Pc

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

 • tělesná výchova – 1. i 2. stupeň, podpora všestranné fyzické zdatnosti a sportovního talentu

Další zaměření - výchovy:

Ano

 • tvořivé zaměření v 1. a 6. ročníku

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

 • NJ, RJ

Další zaměření - jiné:

Ano

 • matematicko - přírodovědné zaměření od 6. ročníku

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Seznamujeme se s angličtinou – 1 kroužek – 1. stupeň
 • Základy na PC - 3 kroužky

Kroužky sportovní:

Ano

 • tenis – 4 kroužky
 • florbal – 3 kroužky
 • rope skiping

Kroužky hudební:

Ano

 • sborový zpěv - 2 kroužky

Kroužky výtvarné:

Ano

 • 2 keramické kroužky
 • literárně dramatický

Kroužky ostatní:

Ano

 • Jazykové hrátky
 • Mladý technik

Školní družina:

Ano

kapacita: 270 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.45 h
 • 11.45 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru