Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace - odloučené pracoviště Táborská 28, Plzeň

Adresa:

Habrmannova 45, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Zdeňka Vrátníková

Kontakty:

Tel: 378 028 700
E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.13zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola – cesta k poznání

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

550

Průměrný počet žáků na třídu:

23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3/20

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Do hlavní budovy školy – nájezdová rampa k hlavnímu vchodu, výtah pro přístup všech podlaží, upravená toaleta pro postižené. Lze bezbariérově zpřístupnit i školní jídelnu.

Další zaměření - sport:

Ano

 • plavecká a florbalová průprava 1. - 2. tříd
 • pololetní plavecký výcvik 3. - 4. tříd
 • od 6. třídy pohybová průprava v rámci volitelného předmětu

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

 • anglický jazyk od 1. třídy

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • příprava na SŠ z MA a ČJ
 • ČJ pro cizince
 • doučování
 • ANP (ambulantní nápravná péče)
 • Konverzace v Aj

Kroužky sportovní:

Ano

 • florbal
 • hodina pohybu navíc

Kroužky hudební:

Ano

 • pěvecký sbor

Kroužky výtvarné:

Ano

 •  výtvarný
 • šikovné ručičky

Kroužky ostatní:

Ano

 • dramatický
 • deskové hry
 • badatelský klub

Školní družina:

Ano

kapacita: 180 míst

provozní doba:

 • po – pá 6.00 – 7.45 h 
 • po – čt 11.40 – 17.00 h
 • pá 11.40 – 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru