Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

Adresa:

Baarova 31, 301 00 Plzeň

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Vladimíra Holá

Kontakty:

Tel.: 378 028 601
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs11.plzen-edu.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Barevné vzdělávání

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

620

Průměrný počet žáků na třídu:

22

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 21

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

Aj, Nj

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ano

1. – 9. ročník - třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Prostory v celém přízemí školy.

Další zaměření - sport:

Ano

Od 6. ročníku sportovní třídy (rozvoj sportovní všestrannosti).

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

  • čtenářský klub
  • Aj I., II., III
  • program Brain Jogging

Kroužky sportovní:

Ano

  • stolní tenis
  • orientální tanec I., II.
  • pozemní hokej

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ne

Kroužky ostatní:

Ano

  • Keramika I. – VI.

Školní družina:

Ano

kapacita: 180 míst

provozní doba:

  • 6. 00 – 8. 00 h (v případě děleného vyuč. do 8. 45)
  • od konce výuky do 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru