Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace

Adresa:

nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Lubomíra Vlachá

Kontakty:

Tel.: 378 027 251, 378 027 252
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs10.plzen-edu.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

ŠVP ZV Sluníčko

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

580

Průměrný počet žáků na třídu:

23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 17

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, FJ

Volitelný jazyk:

konverzace v AJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Anglický jazyk - od 1. ročníku
 • Německý / francouzský jazyk - od 6. ročníku
 • Informatika - od 6. ročníku

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

Aj, Nj, Fj (Aj od 1. roč., Nj nebo Fj od 6. roč.)

Další zaměření - jiné:

Ano

Informatika (6. – 9. roč.)

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Seminář z českého jazyka a matematiky pro 5. roč.
 • Čtenářský kroužek s dramatizací
 • Dramatický kroužek 4. - 8. r.
 • Seminář z českého jazyka a matematiky pro 9. roč.

Kroužky sportovní:

Ano

 • Basketbal
 • Sportovní činnost

Kroužky hudební:

Ano

 • Flétny
 • Kytara (2 kroužky)
 • Pěvecký sbor

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarná činnost
 • Keramika

Kroužky ostatní:

Ano

 • Deskové hry
 • Ekoateliér
 • Dovedné ruce

Školní družina:

Ano

kapacita: 150 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.00 h
 • 11.45-16.45 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru