Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace

Adresa:

Brněnská 36, 323 00 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Blanka Hránková

Kontakty:

Tel.: 378 027 200, 378 027 201
E-mail:  skola@zs7.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs7.plzen-edu.cz

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Síla je v každém stromu, síla je v každém z nás

Kapacita MŠ / počet dětí:

104 / 102

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro všechny

Kapacita ZŠ / počet dětí:

600 / 555

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

555 / 23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 23

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Anglický jazyk pro 2. ročník
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro 1. st. a pro 2. st. : říjen – únor
 • Přírodovědný kroužek (ŠD)

Kroužky sportovní:

Ano

 • Sportovní a pohybové hry pro 1. třídy (ŠD)
 • Sportovní a pohybové hry pro 2. – 5. třídy (ŠD)
 • Taneční kroužek (ŠD)
 • Pohybová výchova (ŠD)

Kroužky hudební:

Ano

 • Zpívání s kytarou

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Umělecká dílna
 • Keramický kroužek 1 (ŠD)
 • Keramický kroužek 2 (ŠD)
 • Keramický kroužek 3 (ŠD)
 • Keramický kroužek 4 (ŠD)
 • Výtvarný kroužek 1 (ŠD)
 • Výtvarný kroužek 2 (ŠD)

Kroužky ostatní:

Ano

 • Dramatický kroužek (ŠD)

Školní družina:

Ano

kapacita: 350 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.00 h
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru