Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace

Adresa:

Kralovická 12, 301 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Jitka Mejcharová

Kontakty:

Tel.: 378 028 350
E-mail: skola@zs4.plzen-edu.cz

Webové stránky:

zs4.plzen.eu

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Školní vzdělávací program 4. ZŠ Plzeň

Kapacita ZŠ / počet dětí:

800 / 679

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

679 / 25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 24

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Matematicko - přírodovědné zaměření (6. - 9. r.)
  • Matematika
  • Přírodopis
  • Chemie
  • Fyzika
 • Anglický jazyk (1. - 4. r.)
 • Tělesná výchova (1. - 9. r.)

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Celá škola je postavena jako bezbariérová, k dispozici je nákladní výtah, sociální zařízení pro tělesně postižené, venkovní nájezdové rampy.

Další zaměření - sport:

Ano

Všeobecně sportovní, florbal, hokejbal, aerobic a moderní tanec 1. – 9. ročník.

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

Aj od 1. ročníku

Další zaměření - jiné:

Ano

Matematicko – přírodovědné (6. -9. r.)

Kroužky:

 

 

 


 

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Aj pro nejmenší
 • Aj konverzace
 • Příprava na přijímací zkoušky M, ČJ
 • Zázraky přírody
 • Dramatický
 • Deskové hry
 • Malý zahradníček
    

Kroužky sportovní:

Ano

 • Florbal
 • Stolní tenis
 • Míčové hry
 • Judo
 • Fotbálek
 • Toulánek – za přírodou pěšky
 • Hrajeme si s pohybem
 • Aerobic
 • Basketbal
 • Pozemní hokej

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Barvínek
 • Dovedné ruce
 • Malířák

Kroužky ostatní:

Ano

 • PC hrátky

Školní družina:

Ano

kapacita: 400 míst

provozní doba:

6.00 - 17.00 h

Školní klub:

Ano

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru