Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace

Adresa:

Schwarzova 20, 301 00 Plzeň

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Jaroslava Kuklová

Kontakty:

Tel.:  378 027 116
E-mail: Kuklovaja@zs2.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs2.plzen.eu

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

660

Průměrný počet žáků na třídu:

24

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 25

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 

 • Kroužek angličtiny

Kroužky sportovní:

Ano

 • Mažoretky
 • Tenis
 • Atletika
 • Šachy
 • Pozemní hokej
 • Stolní tenis
 • Sokol
 • Florbal
 • Pohybové hry
 • Zumba - Jóga
 • Street Dance

Kroužky hudební:

Ano

 • Hra na kytaru
 • Hra na flétnu

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Keramický
 • Výtvarný
 • Kreativ

Kroužky ostatní:

Ano

 • Šikulové

Školní družina:

Ano

kapacita: 245 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.45 h
 • 11.40 - 16.00 h (v pondělí až čtvrtek kroužky školní družiny minimálně do 17.00 h)

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru