Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

Základní škola Plzeň - Újezd, Národní 1, příspěvková organizace

Adresa:

Národní 1, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Helena Fenclová

Kontakty:

Tel.: 378 027 042
E-mail: skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zsujezdplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro Tebe

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

140

Průměrný počet žáků na třídu:

26

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

1 / 32

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Anglický jazyk v 1. a 2. třídě

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

   

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Angličtina

Kroužky sportovní:

Ano

 • Házená
 • Fotbal

Kroužky hudební:

Ne

 • Hudební kroužek

Kroužky výtvarné:

Ano

Kroužky ostatní:

Ano

 • Počítačový kroužek
 • Dramatický kroužek
 • Vaření
 • Taneční
 • Předškolička

Školní družina:

Ano

kapacita: 87 míst

provozní doba:

 • 6.30 - 7.40 h
 • 11.30 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ano

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru