Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Adresa:

Západní 1597/18, 323 00 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. et Bc. Radek Dolenský

Kontakty:

Tel.: 378 028 211
E-mail: 1zs@plzen.eu

Webové stránky:

www.zs1plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

1 170

Průměrný počet žáků na třídu:

24

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

5 / 24

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

FJ, NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Francouzský nebo německý jazyk
 • Tělesná výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ano

Rozšířená výuka cizích jazyků a těl. výchovy.

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

Atletika, fotbal, lukostřelba, moderní a estetická gymnastika, hokej

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

Anglický, francouzský a německý jazyk.

Další zaměření - jiné:

Ano

Program Začít spolu, využití iPadů ve výuce.

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Angličtina
 • FIE kroužek
 • Minecraft - Comman programování
 • příprava na přijímací zkoušky z Čj
 • Lego Mindstorms
 • Procvičování Čj a Ma zábavně

Kroužky sportovní:

Ano

 • Aerobic
 • Atletický
 • Běžecké lyžování
 • Sportovní hry
 • Florbal
 • Fotbal
 • Gymnastika
 • INLINE bruslení
 • Plavání
 • Spirit Dance
 • Stolní tenis
 • Zumba pro děti

Kroužky hudební:

Ano

 • Andílci

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Keramika

Kroužky ostatní:

Ano

 • kroužek vaření

Školní družina:

Ano

kapacita: 420 míst

provozní doba:

 • 6.00 h  -  7.40 h  
 • po skončení výuky do 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ano

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru