Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ke dni 14. května 2019 rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“. Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „NV PHmax“), a dofinancování úvazků pedagogických pracovníků podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace jsou uvedeny na  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani?lang=1&ref=m&source=email.

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru