Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› ÚPRAVY ŠKOLNÍCH ZAHRAD - VYHLÁŠENÍ VÝZVY

ÚPRAVY ŠKOLNÍCH ZAHRAD - VYHLÁŠENÍ VÝZVY

 

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu na projekty úprav školních zahrad základních i mateřských škol (vč. lesních školek) s cílem podpořit environmentální vzdělávání dětí.

Podporovány budou aktivity:
• Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
• Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních školek (tj. zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí).
• Úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Výše dotace bude činit až 85 % celkových způsobilých výdajů, přičemž:
• minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč,
• maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Oprávnění žadatelé:
• obce,
• předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny,
• základní školy,
• střední školy,
• domy dětí a mládeže,
• organizace působící v oblasti EVVO.

Základní požadované přílohy:
• projektová dokumentace,
• popis pomůcek/zázemí (náčrt, nákres) – není-li předložena projektová dokumentace,
• rozpočet (pozn.: způsobilé výdaje musí být zpracovány podle „Nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad a souvisejících prvků“)

Žádosti o dotaci budou přijímány  od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020 a budou administrovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny.

Copyright © 2020 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru