Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Školské obvody základních škol a mateřských škol

Školské obvody základních škol a mateřských škol

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 411 ze dne 6. 9. 2018 obecně závaznou vyhlášku č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Na území města Plzně jsou vymezeny čtyři školské obvody základních škol a šest školských obvodů mateřských škol tvořenými územím městských obvodů. Rozsah školských obvodů je shodný s předchozí úpravou.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 - viz příloha č. 1. 

Přehled základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Plzeň podle školských obvodů - viz příloha č. 2.

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru