Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Plzeň - informace pro rodiče

Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Plzeň - informace pro rodiče

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15. 12. 2016 svým usnesením č. 648 obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně č. 7/2016, o stanovení školských obvodů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

Podle uvedené vyhlášky je s účinností od 1. 2. 2017 vymezeno na území města Plzně šest školských obvodů mateřských škol tvořených územím městských obvodů. 

 

 Následující přehled uvádí seznam mateřských škol zřizovaných městem, které mají sídlo v příslušném školském obvodu: 

  1. Školský obvod Plzeň – 1 tvoří území městského obvodu Plzeň 1 (katastrální území Bolevec a Plzeň - část).
7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, příspěvková organizace
81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace
91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace
7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36, příspěvková organizace
17. ZŠ a MŠ, Malická 1, příspěvková organizace
 
 
  1. Školský obvod Plzeň – 2 tvoří území městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň - část) a území městského obvodu Plzeň 8 - Černice (katastrální území Černice).
2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace
5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvková organizace
17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace
21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace
23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace
25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace
31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace
37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace
38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková organizace
51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace
80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace
89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace
Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace
 
 
  1. Školský obvod Plzeň – 3 tvoří území městského obvodu Plzeň 3 (katastrální území Plzeň - část, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha).
16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace
22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace
24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace
32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace
44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5, příspěvková organizace
49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace
55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace
61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace
63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace
70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace
Benešova ZŠ a MŠ Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
 
 
  1. Školský obvod Plzeň – 4 tvoří území městského obvodu Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd).
6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace
50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace
54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace
57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace
64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
 
 
  1. Školský obvod Plzeň – 5 tvoří území městského obvodu Plzeň 5-Křimice (katastrální území Křimice), území městského obvodu Plzeň 7-Radčice (katastrální území Radčice u Plzně), a území městského obvodu Plzeň 9-Malesice (katastrální území Malesice a katastrální území Dolní Vlkýš).
Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace
16. ZŠ a MŠ Plzeň, odloučená pracoviště MŠ v Radčicích a v Malesicích
 
 
  1. Školský obvod Plzeň - 6 tvoří území městského obvodu Plzeň 6-Litice (katastrální území Litice u Plzně) a území městského obvodu Plzeň 10-Lhota (katastrální území Lhota u Dobřan).
 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace
 Mateřská škola Plzeň-Lhota, Ke Křížku 19, příspěvková organizace

 

Území plzeňských městských obvodů je vymezeno obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v platném znění.

 

 Upozornění na povinné předškolní vzdělávání:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání bude ve veřejných MŠ bezplatné.

 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Zápisy do MŠ se uskuteční ve dnech od 2. května do 16. května. Pro zápisy bude tradičně využita elektronická aplikace na www.mszapis.plzen.eu, kde budou od poloviny března uveřejněny bližší informace k zápisům.

 

Copyright © 2018 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru