Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Škola OnLine - Jak na tisk vysvědčení s ohledem na novou vyhlášku 3/20015 Sb.?

Škola OnLine - Jak na tisk vysvědčení s ohledem na novou vyhlášku 3/20015 Sb.?

Opět se pomalu se blíží konec školního roku a s ním spojený tisk vysvědčení. Pokud ještě nemáte nakoupeny tiskopisy pro jejich tisk, je nyní již nejvyšší čas. Pro tisk vysvědčení je v současné době nejvhodnější používat takzvané bianco tiskopisy – jedná se o čistý list papíru s vodoznakem (lipové listy + malý státní znak), tento tiskopis nabízejí například společnosti SEVT, OPTYSOFTIS v různých cenových relacích.

Velkou výhodou bianco tiskopisů je hlavně to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně. Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro první a druhý stupeň ZŠ, na stejný tiskopis se tiskne vysvědčení se známkami i vysvědčení se slovním hodnocením. A posledním, ale zdaleka ne nejmenším přínosem je to, že nemusíte neustále sledovat, kolik kterých tiskopisů Vám zbývá se strachem, že se změní legislativa a tyto draze nakoupené tiskopisy budete muset vyhodit a nakoupit nové – u bianco tiskopisů se legislativní změny projeví v tiskové sestavě ve Škole Online, ale vy můžete stále tisknout na stejný „prázdný“ list papíru s vodoznakem.

Bianco vzory u jednotlivých dodavatelů tiskopisů (pro přechod na stránku obchodu klikněte na název tiskopisu):

Tisk vysvědčení lze provádět ve Škole OnLine dvěma způsoby, buď pomocí modulu Dokumenty v menu Ostatní – Dokumenty – Definice vysvědčení (tomuto způsobu tisku vysvědčení je věnována samostatná videonápověda, stejně jako samostatná kapitola "Definice vysvědčení" v uživatelské příručce) nebo nově i v modulu Ostatní - Tiskové sestavy, kde je tisk jednodušší, rychlejší a není k němu potřeba mít nainstalovaný program MS Word. Jednoduchý návod pro tisk vysvědčení pomocí Tiskových sestav najdete v záznamu z webového semináře pod názvem "Tisk vysvědčení".

Letos v lednu vstoupila v platnost vyhláška 3/2015 o některých dokladech o vzdělání, kterou se mění podoba některých tiskopisů vysvědčení. Tato vyhláška omezuje skupinu možných vysvědčení, které lze tisknout na jednotlivých typech škol, a zároveň upravuje způsob tisku dokladů o získání stupně vzdělání. Nově se na těchto tiskopisech budou tisknout tzv. QR kódy. V současné době však není blíže specifikována forma a obsah QR kódů. Dle vyjádření MŠMT podrobnější parametry QR kódu v nejbližší době prozatím závazně stanoveny nebudou – v případě potřeby MŠMT věc upřesní například v rámci novelizace doporučujících pokynů k vyplňování školních vysvědčení. O vydání metodického pokynu ve věci QR kódů bude dle vyjádření zástupce MŠMT jednáno v průběhu měsíce května, proto školy mohou v současné době stále tisknout dle původních vzorů vysvědčení dle vyhlášky č. 223/2005 a to až do 30. září 2017.

Škola OnLine bude postupně zapracovávat jednotlivé nové vzory tiskopisů podle vyhlášky 3/2015 do modulu nových tiskových sestav, ovšem zatím pouze v podobě bianco, jelikož tiskařské společnosti budou mít dostupné nové vzory tiskopisů až v novém školním roce 2015/2016. Vybrané tiskové sestavy budou přístupné ve Škole OnLine od počátku června.

Při tisku vysvědčení Vám určitě budou nápomocny tyto aktuálně platné informace pro vyplňování vysvědčení:

Zdroj: Škola OnLine

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru