Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Sběr Kevis - 2. převody mezi ukazateli v roce 2020

Sběr Kevis - 2. převody mezi ukazateli v roce 2020

Dobrý den,
i pro rok 2020 bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy umožněn přesun prostředků mezi platy a OON, případně do ONIV. Tuto potřebu bude MŠMT nárokovat u Ministerstva financí, proto musí být každý přesun řádně odůvodněn. Jedná se o převod prostředků v rámci rozpočtu organizace z účelového znaku 33 353. Je potřeba také požadovaný převod zdůvodnit. To lze uvést do poznámky. Stačí velmi stručná podoba ve formátu krátkého textu v rozsahu max. 254 znaků. Není potřeba připojovat komentář.
Pro zajištění sumarizace požadavků na přerozdělení ukazatelů od škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi bude proveden sběr podkladů prostřednictvím systému KEVIS. Systém bude aktivován k 11. 5. 2020 a ukončen k 18. 5. 2020. Požadavek na převod závazných ukazatelů rozpočtu vyplní všechny organizace souhrnně za ředitelství za všechny součásti. Pokud organizace nepožaduje žádnou úpravu, vyhotoví záznam s nulovými hodnotami. Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému KEVIS, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Upozorňuji, že do položky ONIV lze zadat POUZE kladnou hodnotu. Převod z ONIV do platů nebo do OON nebude umožněn. Bude poskytnuta možnost převodu pouze z platů nebo z OON do ONIV. Pokud organizace vloží do položky ONIV zápornou hodnotu, systém bude hlásit chybu a záznam nebude uložen.
V příloze zasílám k využití „Pomůcku“. Materiál je rovněž zveřejněn na webových stránkách Plzeňského kraje.
Další možný požadavek na převod mezi ukazateli bude moci organizace předložit v aplikaci Kevis v obvyklém termínu na podzim 2020.

S pozdravem

Mgr. Pavlína Faitová
oddělení ekonomické

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 457
mobil: 606 636 782
fax: 377 195 548
e-mail: pavlina.faitova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

 

 

Copyright © 2020 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru