Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Přehled otevřených a připravovaných výzev z operačních programů v oblasti vzdělávání a tělovýchovy

Přehled otevřených a připravovaných výzev z operačních programů v oblasti vzdělávání a tělovýchovy

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

Útvar koordinace evropských projektů (dále jen ÚKEP) bude každý měsíc  zpracovávat přehled otevřených výzev a připravovaných výzev v rámci jednotlivých operačních programů a dalších dotačních programů. Přehled výzev v oblasti vzdělávání a tělovýchovy bude OŠMT pravidelně zveřejňovat na webu Plzeňské školy. Žádosti o dotace, které nevyžadují spolufinancování ze strany příjemce, mohou školy podávat samostatně (pokud v podmínkách pro žadatele není vyžadován souhlas zřizovatele). Žádosti o dotace, které vyžadují jakékoliv spolufinancování ze strany příjemce či jeho zřizovatele, mohou školy podávat pouze se souhlasem zřizovatele (schvalovací proces musí proběhnout dle směrnice QS 61-06 Získávání a čerpání mimorozpočtových zdrojů a ve finále musí být podání žádosti schváleno v orgánech města).

V příloze je uveden přehled otevřených a připravovaných výzev.

 

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru