Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - informace pro rodiče předškoláků

informace pro MŠ pokračovat...

 

13. 9. 2019 | Přečteno: 188 |

Informace k provedení sběru podkladů k úpravám rozpočtu na rok 2019

Informace k úpravě závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019 prostřednictvím systému Kevis.…pokračovat...

 

30. 8. 2019 | Přečteno: 283 |

Metodika stanovení PHmax a PHAmax

Metodika stanovení PHmax a PHAmax pro MŠ, ZŠ a ŠD.pokračovat...

 

28. 8. 2019 | Přečteno: 351 |

Vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovných aktivit

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 196 |

Vyhlášení dotačního programu podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 192 |

Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit k technickému vzdělávání

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a v souladu s usnesením RMP č.…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 178 |

Organizace školního roku 2019/2020

Informace pokračovat...

 

22. 7. 2019 | Přečteno: 264 |

Zápis z porady ORP ze dne dne 12. 6. 2019

Zápis z porady ORP ze dne 12. 6. 2019 včetně přehledu základních škol přihlášených do rozvojového programu „Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění…pokračovat...

 

24. 6. 2019 | Přečteno: 229 |

Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období…pokračovat...

 

16. 5. 2019 | Přečteno: 337 |

Informace k provedení sběru podkladů k 2. etapě RP Překryv v MŠ

Informace k provedení sběru podkladů k 2. etapě RP Překryv v MŠ.pokračovat...

 

16. 5. 2019 | Přečteno: 260 |

Školské obvody základních škol a mateřských škol

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2018. pokračovat...

 

25. 3. 2019 | Přečteno: 1124 |

Vyhlášení výsledků RP Finanční zajištění překrývání v MŠ v r.2019 - jen pro MŠ a ZŠ, jejichž součástí je MŠ

Na webových stránkách MŠMT byly dne 21. 3. 2019 vyhlášeny výsledky rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů…pokračovat...

 

25. 3. 2019 | Přečteno: 309 |

Zápis z konzultací - únor 2019

Zápis z konzultací pracovníků OŠMS KÚ PK se školami.pokračovat...

 

20. 3. 2019 | Přečteno: 271 |

Plzeňský kraj - seminář ke změně financování

Plzeňský kraj - seminář ke změně financovánípokračovat...

 

20. 3. 2019 | Přečteno: 329 |

Zápis z porady ORP únor 2019

Zápis z porady ORP únor 2019pokračovat...

 

20. 3. 2019 | Přečteno: 186 |

předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru