Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Ocenění v oblasti školství za školní rok 2019/2020 - 5. ročník výzvy k podávání návrhů

Ocenění v oblasti školství za školní rok 2019/2020 - 5. ročník výzvy k podávání návrhů

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 5. ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2019/2020.

Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost. Ocenění je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam, bude udělováno za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzeň.
Ocenění bude pro školní rok 2019/2020 vyhlášeno v 6 kategoriích:
a)      Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
b)      Pedagog roku základní školy - otevřená kategorie pro veřejnost
c)       Pedagog roku mateřské školy - otevřená kategorie pro veřejnost
d)      Provozní zaměstnanec roku - otevřená kategorie pro veřejnost
e)      Mecenáš plzeňského školství
f)       Mimořádný počin plzeňského školství - otevřená kategorie pro veřejnost
Žádáme veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií. Návrhy na udělení Ocenění za školní rok 2019/2020 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel.
Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou. Součástí přihlášky je zdůvodnění, proč navrhujete kandidáta na ocenění – max. 1 A4.
Nominace se podávají do 11. května 2020 na adresu:
Statutární město Plzeň
Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na el. adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.
Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 16. 6. 2020

Copyright © 2020 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru