Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Ocenění v oblasti školství za šk. rok 2020/21 - vyhlášení

Ocenění v oblasti školství za šk. rok 2020/21 - vyhlášení

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 6. ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2020/2021.

Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost. Ocenění je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam, bude udělováno za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzeň.
Ocenění bude pro školní rok 2020/2021 vyhlášeno v 6 kategoriích:
a)       Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
b)      Pedagog roku základní školy - otevřená kategorie pro veřejnost
c)       Pedagog roku mateřské školy - otevřená kategorie pro veřejnost
d)      Provozní zaměstnanec roku - otevřená kategorie pro veřejnost
e)      Mecenáš plzeňského školství
f)        Mimořádný počin plzeňského školství - otevřená kategorie pro veřejnost
Žádáme veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií. Návrhy na udělení Ocenění za školní rok 2020/2021 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel.
Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou, součástí přihlášky je zdůvodnění, proč navrhujete kandidáta na ocenění – max. 1 A4.
Nominace se podávají do 11. května 2021 na adresu:
Statutární město Plzeň
Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na el. adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.
Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 15. 6. 2021 ve 14.00 h.

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru