Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Nabídka interního semináře GDPR

Nabídka interního semináře GDPR


Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás pozvala na interní seminář pořádaný Magistrátem města Plzně, který je určen zejména vedení města a městských obvodů, ředitelům příspěvkových organizací (včetně základních a mateřských škol), ředitelům vnitřních úřadů MMP a vedoucím odborů MMP.

Název: GDPR
Lektor: JUDr. Eva Janečková
Termín: 1. 12. 2017 od 9:00 do 14:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost č. 56, sněmovní sál
Akreditace: ANO
Počet míst: 90
Přihlášky prosím zasílejte na e-mail vlkovas@plzen.eu nejpozději do 24. 11. 2017.
(Přihlašovací stránky bohužel nefungují).
Obsah semináře:
GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Komparace se současnou právní úpravou provedenou zákonem o ochraně osobních údajů.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) začne platit ve všech zemích EU jednotně. V ČR nahradí stávající právní úpravu. GDPR představuje dosud nejucelenější soubor pravidel na ochranu dat. Nevyhnutelně se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel evropských zemí, a to včetně společností a institucí. Všichni kterých se GDPR týká, musí zrevidovat zavedené postupy nakládání s osobními údaji, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. GDPR přináší změny v povinnostech správce osobních údajů i v právech subjektu údajů.
Upozornění na nové povinnosti
1. Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce
2. Definice pojmů, vč. pojmu osobní údaj
3. Povinnosti
a) Povinnosti shodné s dosavadními podle zákona o ochraně osobních údajů
b) Nové povinnosti
· Záznamy o činnostech zpracování
· Oznamování bezpečnostních incidentů
· Jmenování pověřence
· Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
4. Nová práva subjektu údajů
· právo na výmaz
· právo na přenositelnost
· právo vznést námitku, atd.
5. Metodické dokumenty WP29
Z nového GPDR vyplývá nutnost provést:
· Analýzy procesu zpracování osobních údajů
· Analýzy bezpečnostních rizik při zpracování osobních údajů
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67
NABÝVÁ ÚČINNOSTI 25. května 2018

S přáním příjemného dne

Štěpánka VLKOVÁ
Kancelář tajemníka
oddělení personální

T +420 378 032 712
E vlkovas@plzen.eu
W www.plzen.eu

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň


Copyright © 2018 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru