Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Inventarizace majetku a závazků města Plzně 2019 - jen pro PO zřízené městem Plzeň

Inventarizace majetku a závazků města Plzně 2019 - jen pro PO zřízené městem Plzeň

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

Rada města Plzně schválila usnesením č. 774 ze dne 20. 8. 2019 Vyhlášení řádné inventarizace majetku a závazků města Plzně pro rok 2019 s tím, že ověřování skutečného stavu majetku (inventury) bude provedeno k datu 31. 10. 2019 a k 31. 12. 2019. V příloze zasílám Směrnici QS 63-02, Plán a harmonogram inventarizace 2019, formulář Zpráva o výsledku inventarizace a sumární inventarizační soupis. Prosím v termínu do 19. 9. 2019 o předání složení HIK za organizaci e-mailem referentce příslušné pro Vaši organizaci. V případě organizací, jejichž referentkou je paní Stejskalová, prosím zasílejte Bc. Cvrčkové, cvrckova@plzen.eu. Dále prosím o provedení inventarizace v souladu se směrnicí a harmonogramem inventarizace. Výstupy z inventarizace zašlete referentce příslušné pro Vaši organizaci v následujících termínech:
Zprávu o průběhu inventarizace a sumární inventarizační soupis o inventarizaci provedené k 31. 10. 2019 v termínu do 27. 11. 2019.
Zprávu o průběhu inventarizace a sumární inventarizační soupis o inventarizaci provedené k 31. 12. 2019 v termínu do 18. 2. 2020.
Upozorňuji na skutečnosti, že v bodě d) - navrhovaná opatření Zprávy o průběhu inventarizace musí být uvedeny přírůstky a úbytky nemovitého majetku za období od 30. 6. 2019 do 31. 10. 2019.

Děkuji a jsem s pozdravem


Mgr. Miroslava CHOTTOVÁ
vedoucí oddělení dotací a hospodaření škol
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
T +420 378 033 120
E chottova@plzen.eu
W www.plzen.eu

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

 


Copyright © 2020 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru