Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Informace k provedení sběru podkladů k rozpočtu na rok 2018

Informace k provedení sběru podkladů k rozpočtu na rok 2018

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

k zabezpečení rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2018 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na území Plzeňského kraje bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován k 5. 1. 2018 a ukončen k 12. 1. 2018. Informace byla zveřejněna i v Instrukcích OŠMS č. 22/2017.

Podrobné informace budou zveřejněny v podobě „Pomůcky“ společně s průvodním dopisem na webových stránkách Plzeňského kraje na http://www.plzensky-kraj.cz v sekci Články – Školství a sport - Oblast ekonomická. Pomůcka obsahuje některé konkrétní pokyny pro zpracování podkladů. Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů.

Obdobně jako pro rok 2017 se pro rok 2018 již nebudou zjišťovat počty dětí a žáků se zdravotním postižením vzdělávajících se v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení, tj. individuálně integrovaní podle druhu zdravotního postižení se zvýšenými výdaji dle doporučení školského poradenského zařízení vystaveného do 31. 8. 2016. Tyto data KÚPK převezme z příslušných oddílů jednotlivých zahajovacích výkazů.

Podobně jako v pro rok 2017 se do tabulky č. 1 sběru Kevis budou uvádět data POUZE za asistenty pedagoga dle doporučení školského poradenského zařízení vystaveného do 31. 8. 2016 s vydaným souhlasem KÚPK. Nebudou se zde uvádět asistenti pedagoga jako podpůrné opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení po termínu 1. 9. 2016 dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o asistentech pedagoga a dalších podpůrných opatřeních po 1. 9. 2016 zjistí KÚPK ze statistických výkazů R 43-01, případně R 44-99.

Součástí tohoto sběru jsou otázky pro věcné vyhodnocení poskytnuté dotace z rozvojového programu „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, UZ 33073“, a to na celé období, na které byla dotace poskytnuta, tj. červenec až prosinec 2017.

V příloze zasílám průvodní dopis o podmínkách sběru a Pomůcku.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Mgr. Pavlína Faitová
oddělení ekonomické

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 457
mobil: 606 636 782
fax: 377 195 548
e-mail: pavlina.faitova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

 

 

Copyright © 2018 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru