Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality

Inventarizace majetku a závazků města Plzně 2019 - jen pro PO zřízené městem Plzeň

Pokyny k provedení inventarizace 2019.pokračovat...

 

19. 9. 2019 | Přečteno: 12 |

Harmonogram konzultací na období říjen - listopad 2019

Harmonogram konzultací ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ s pracovníky OŠMS KÚ PK.pokračovat...

 

19. 9. 2019 | Přečteno: 9 |

Podklady pro zpracování Výroční zprávy 2018/2019 v KEVISU

informace pro MŠ a ZŠ pokračovat...

 

13. 9. 2019 | Přečteno: 146 |

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - informace pro rodiče předškoláků

informace pro MŠ pokračovat...

 

13. 9. 2019 | Přečteno: 126 |

Školení pro MŠ - stanovení PHškoly, PHAškoly a statistické výkazy

Informace o školení.pokračovat...

 

5. 9. 2019 | Přečteno: 198 |

Informace k provedení sběru podkladů k úpravám rozpočtu na rok 2019

Informace k úpravě závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019 prostřednictvím systému Kevis.…pokračovat...

 

30. 8. 2019 | Přečteno: 206 |

Metodika stanovení PHmax a PHAmax

Metodika stanovení PHmax a PHAmax pro MŠ, ZŠ a ŠD.pokračovat...

 

28. 8. 2019 | Přečteno: 224 |

Vyhlášení dotačního programu podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 135 |

Vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovných aktivit

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 137 |

Vyhlášení dotačního programu podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 98 |

Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit k technickému vzdělávání

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a v souladu s usnesením RMP č.…pokračovat...

 

1. 8. 2019 | Přečteno: 125 |

Organizace školního roku 2019/2020

Informace pokračovat...

 

22. 7. 2019 | Přečteno: 209 |

Zápis z porady ORP ze dne dne 12. 6. 2019

Zápis z porady ORP ze dne 12. 6. 2019 včetně přehledu základních škol přihlášených do rozvojového programu „Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění…pokračovat...

 

24. 6. 2019 | Přečteno: 195 |

Informace k provedení sběru podkladů k RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ

Informace k provedení sběru podkladů k RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ.pokračovat...

 

23. 5. 2019 | Přečteno: 282 |

Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období…pokračovat...

 

16. 5. 2019 | Přečteno: 284 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru