Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality

Harmonogram konzultací na září - říjen 2018

Informace ke konzultacím na jednotlivých ORP.pokračovat...

 

6. 9. 2018 | Přečteno: 101 |

Informace k provedení sběru podkladů k úpravám rozpočtu na rok 2018

Informace ke sběru podkladů k úpravě závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2018.pokračovat...

 

3. 9. 2018 | Přečteno: 198 |

Bezplatná přeprava dětí do 15 let PMDP - týká se ZŠ včetně ORP

Informace pro ředitele/ky škol a rodiče pokračovat...

 

29. 8. 2018 | Přečteno: 139 |

Pozvánka na konferenci - projekt PROSIT - jen pro ZŠ zřízené městem Plzeň

Pozvánka na konferenci realizovanou v rámci projektu PROSIT.pokračovat...

 

28. 8. 2018 | Přečteno: 101 |

Upozornění pro rodiče - děti musí mít aktivovanou Plzeňskou kartu, aby mohly jezdit MHD od září zdarma

Více informací naleznete v letáku PMDP. pokračovat...

 

16. 8. 2018 | Přečteno: 50 |

Dotační programy vyhlášené OŠMT na rok 2019

Přehled dotačních programů vyhlašovaných Odborem školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2019.pokračovat...

 

9. 8. 2018 | Přečteno: 278 |

Elektrovozidla

Přehled elektrovozidel.pokračovat...

 

1. 8. 2018 | Přečteno: 70 |

Organizace školního roku 2018/2019

Informace pokračovat...

 

29. 6. 2018 | Přečteno: 318 |

Změna v metodickém pokynu MV vnitra ČR - anonymizace dokumentů při uveřejňování prostřednictvím registru smluv

Změna doporučené anonymizace textového obsahu smluv uveřejňovaného dle zák. č. 350/2015 Sb. prostřednictvím registru smluv.pokračovat...

 

26. 6. 2018 | Přečteno: 218 |

Zápis z porady obcí s rozšířenou působností s pracovníky OŠMS KÚ PK

Zápis z porady obcí s rozšířenou působností s pracovníky OŠMS KÚ PK konané dne 19. 6. 2018.pokračovat...

 

25. 6. 2018 | Přečteno: 121 |

Prázdninový provoz ve školním roce 2017/18

Informace pro veřejnost a ředitele/ky plzeňských MŠ, ZŠ pokračovat...

 

13. 6. 2018 | Přečteno: 267 |

Pracovní cesty ředitelů PO - pokyn ŘÚSO MMP č. 02-2018 - je pro PO zřízené městem Plzeň

Nový „Pokyn ředitelky ÚSO MMP č. 02-2018“ – vysílání ředitelů příspěvkových organizací města Plzně v působnosti ÚSO na pracovní cesty. pokračovat...

 

1. 6. 2018 | Přečteno: 180 |

Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Plzeň - informace pro rodiče

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 7/2016, o stanovení školských obvodů mateřských škol je v Plzni vymezeno šest školských…pokračovat...

 

29. 3. 2018 | Přečteno: 929 |

Obecně závazná vyhláška stat. města Plzeň č. 5/2005, o stanovení školských obvodů (základních škol)

Informace pokračovat...

 

26. 3. 2018 | Přečteno: 186 |

MŠMT - metodické dopisy

Metodické dopisy MŠMT - OP VVVpokračovat...

 

23. 3. 2018 | Přečteno: 332 |

1 | 2 | 3 | 4další

Copyright © 2018 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru